ดื่มน้ำยังไงให้พอเพียงต่อร่างกาย

25 กุมภาพันธ์ 2020 0 Comments

ร่างกายของเรานั้นนอกจากจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่แล้วนั้นร่างกายของเรายังต้องการน้ำในปริมาณที่มากเช่นกันเนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่ายกายที่มากถึง2ใน3ของร่างกายังนั้นการดื่มน้ำที่ให้ได้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะทำให้ช่วยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล ที่มีส่วนชาวยในการลำเลียงสารอาหารไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย และยังส่งผลต่อระบบขับถ่ายได้ดีอีกด้วย เช่น การขับเหงื่อ ระบบปัสสาวะ และยังช่วยให้อุจระยังไม่แข็งมากอีกด้วย การดื่มน้ำมากๆ ยังช่วยให้ผิวพันธ์ผ่องใสอีกด้วย

 วิธีดื่มน้ำที่ถูกต้อง

  • ดื่มน้ำที่สะอาด เนื่องจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดนั้นส่งผลให้ร่างกายได้รับเชื้อโรคหรือสื่งที่ส่งผลให้เป็นอันตรายต่อสุภาพเรา
  • ไม่ดื่มน้ำมากหรือเร็วเกินไป เพราะจะทำให้เกิดอาการจุกหรือแน่นท้องได้ หากเร็วเกินไปอาจสำลักได้เสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ หากดื่มน้ำในปริมาณมากอาจทำให้อวัยวะภายบางส่วนทำงานหนัก
  • ดื่มน้ำอุณหภูมิที่ปกติหรือน้ำอุ่นจะส่งผลดีต่อร่างการทำให้ร่างกายสมดุลและยังไม่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเชื้อโรคอีกด้วย